Juelsminde Havnemuseum

Signalmasten – reklamesøjle

Her indsættes regler og referater for benyttelse af signalmasten

Reglement for Signalmasten 2018
Referat af foreningsmøde – 19-09-17